Náklady odchovu telat mléčných plemen v zahraničí

KVAPILÍK, Jindřich. Náklady odchovu telat mléčných plemen v zahraničí. Náš chov, 2016, roč. 76(5), s. 33-35. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16044.pdf
Abstrakt

Odchov telat je první a z hlediska budoucí užitkovosti krav důležitou fází odchovu jalovic. V ČR dosáhla v roce 2014 průměrná obměna stáda krav v KU 32,5 %, u souboru 80 podniků s výrobou mléka 31,5 %. V rámci ČR lze tedy potřebu březích jalovic nebo prvotelek odhadnout na 32, v rámci podniků pak na 20 až 50 prvotelek na 100 krav. U zahraničních souborů dosáhly v letech 2009 až 2015 náklady 7 230 Kč (2 195 až 9 350 Kč) na odchované tele a 117 Kč (46 až 172 Kč) na den jeho odchovu. Polovina nákladů byla vynaložena na krmiva (mléko, mléčné náhražky, jadrné směsi, objemná krmiva) a 30 % na pracovní náklady. Průměrné náklady (bez režií) na odchov telat do 6 měsíců věku zjištěné ve 24 podnicích za rok 2011 v ČR dosáhly 8 987 Kč na tele a 45 Kč na den. Se zřetelem na ekonomické ukazatele je značná pozornost věnována problematice ustájení, výživě a krmení a spotřebě práce při ošetřování telat. Zkrácení odchovu o tři týdny (z 12 na 9) mělo za následek snížení nákladů na krmiva o 675 Kč a 19 % a pracovních nákladů o 185 Kč a 9 % na tele. Zvýšení denního přírůstku telat o 100 gramů má za následek zvýšení jejich budoucí dojivosti na 1. laktaci o 155 kg mléka. Možnosti úspor existují především v jakosti a ceně krmiv, ve volbě systému odchovu a ustájení a ve spotřebě a organizaci práce.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu