Nákupní ceny mléka ve světě a v ČR

KVAPILÍK, Jindřich. Nákupní ceny mléka ve světě a v ČR. Náš chov, 2010, roč. 70(2), s. 46-48. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10019.pdf
Abstrakt

Za období 2007 až říjen 2009 dosáhl průměr nákupních cen za 100 kg mléka v 16 dlouhodobě hodnocených západoevropských mlékárnách 31,17 eur (100 %), v Německu 31,51 eur (101 %), v Rakousku 32,76 eur (105 %) a v ČR 28,57 eur (92 %). Tento stav spolu s nižšími přímými platbami poukazuje na horší ekonomickou situaci českých chovatelů nejen v krizovém období ve srovnání s chovateli v EU-15. Bez zřetele na zřejmě končící mléčnou krizi by měly být stanoveny a uplatňovány shodné zásady společné zemědělské politiky ve všech státech EU.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu