Nano-zinek a jeho vliv na růst kopytní rohoviny

KUDRNA, Václav, JOCH, Miroslav, ILLEK, Josef, VÁLKOVÁ, J., VÝBORNÁ, Alena, LANG, Petr a TYROLOVÁ, Yvona., 2018 Nano-zinek a jeho vliv na růst kopytní rohoviny. In Lazarove dni výživy a veterinarnej dietetiky XIII.. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. n. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18230.pdf
Abstrakt

V pokuse v 12 koni českého teplokrevníka byl testován vliv nano-formy zinku na růst kopytní rohoviny. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v růstu kopytní rohoviny mezi kontrolní a pokusnou skupinou. Kontrolní skupina dostávala doplněk s kysličníkem zinku. Koncentrace zinku měly tendenci být vyšší (o 5,69 mg/kg sušiny) pokud koně dostávali nano-formu, zatímco v porovnání s obsahem zinku před počátkem pokusu bylo zjištěno zvýšení jeho obsahu (kontrolní skupina = 60,63 vs. pokusná skupina = 73,07 mg/kg sušiny).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat