Nástroj pro vývoj zlepšo­vání informační výtěžnosti dat z mlékařských pokusů, kontroly užitkovosti a poradenství ke kvalitě mléka DF-report (Dairy Farming - Report, Mastitis)

HÁJEK, M., ŘÍHA, J., URBAN, P., KVAPILÍK, Jindřich, ROUBAL, P., SEYDLOVÁ, R. a KLIMEŠOVÁ-VYLETĚLOVÁ, M. Nástroj pro vývoj zlepšo­vání informační výtěžnosti dat z mlékařských pokusů, kontroly užitkovosti a poradenství ke kvalitě mléka DF-report (Dairy Farming - Report, Mastitis). Mlékařské listy, 2014, roč. 2014(142), s. 10-15. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14156.pdf
Abstrakt

DF-Report je softwarový (SW) modul pro efektivní využití informací z mlékařských experimentů, rutinní kon­troly mléčné užitkovosti a poradenství ke kvalitě mléka. Může tak působit jako zpětná vazba pro zlepšení praktic­kého využití výsledků z různých zdrojů v mlékařství k pod­poře welfare a zdraví zvířat a kvality mléka. DF-Report je zaměřen na strukturovanou hierarchickou klasifikaci tech­nologických podmínek v mlékařství. Dále je tato klasi­fikace vztažena k výsledkům měření mléčných ukazatelů v daných technologických podmínkách a umožňuje tak efektivnější využití výsledků. Z hodnocení na principu zpětné vazby lze odvozovat preventivní opatření v mléčném chovu proti výskytu mlékařských problémů. Cílem je zvýšení kvality mléka, provozní jistoty chovatele a bezpečnosti mléčného potravinového řetězce. DF-Report byl vyvinut jako autorizovaný software (ASW) na základě vlastních výsledků výzkumu a poradenství při zohlednění příslušných literárních pramenů. DF-Report je v použití Českomoravské společnosti chovatelů a.s., Praha.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
OdděleníChov skotu