Návrat DDT chrání životy

PETR, Jaroslav. Návrat DDT chrání životy. Úroda, 2006, roč. 54(11), s. 34-35. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6351.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá významem DDT v boji s malárii.

OdděleníBiologie reprodukce