Nedostatek pracovníků v sektoru

KVAPILÍK, Jindřich. Nedostatek pracovníků v sektoru. Zemědělec, 2018, roč. 26(13), s. 36-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18193.pdf
Abstrakt

Dostatek spolehlivých pracovníků je jednou z hlavních podmínek úspěšného rozvoje všech odvětví národního hospodářství. V agrárním sektoru v ČR chybí aktuálně 12 až 15 tis. sezonních pracovníků a zhruba 4 500 nesezonních zaměstnanců. Větší nabídka pracovních míst má za následek fluktuaci pracovníků, která nejvíce postihla vedle dělnických profesí v průmyslu i výrobu potravin, zemědělství a lesnictví. Hlavními příčinami nedostatku pracovníků jsou zejména nižší příjmy zaměstnanců, nízká prestiž, nepřetržitá práce v živočišné výrobě aj. V průměru v EU je zaměstnáno v zemědělství přibližně 5,0 %, v průmyslu 21,9 % a ve službách 73,1 %, v rámci světa pracuje ve stejných odvětvích kolem 31,4, 23,4 a 45,2 %. Většina ukazatelů o pracovnících v zemědělství je uváděna v tzv. pracovních jednotkách, resp. v AWU (Annual Work Unit). Jedná se o počty pracovních míst přepočtených na plné pracovní úvazky. V rozmezí let 2000 až 2017 se počet AWU snížil v EU-15 o 24 %, v EU-12 o 47,3 % a v ČR o 37,2 %. Hrubá měsíční mzda v ČR dosáhla za tři čtvrtletí roku 2017 v průměru 28 761 Kč a o 6 005 Kč a 21 % méně ve stejném období vydělali zaměstnanci v zemědělství, lesnictví a rybářství.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu