Nemoci paznehtů krav holštýnského a českého strakatého skotu

FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KUČERA, Josef. Nemoci paznehtů krav holštýnského a českého strakatého skotu. Náš chov, 2020, roč. 80(11), s. 12-16. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20141.pdf
Abstrakt

Evidence zdraví končetin dojnic se stává pro chovatele i šlechtitele stále významnější. Na editovaném souboru retrospektivně sebraných ročních údajů o výskytu vybraných nemocí končetin a kulhání od 161 115 dojnic plemene holštýn (H) a český strakatý skot (C) byly analyzovány souvislosti mezi podílem postižených krav na jedné a plemenem či spíše typem farmy a pořadím laktace na straně druhé. U digitální dermatitidy, nekrobacilózy meziprstí, vředu paznehtu a jakékoli nemoci končetin byly H krávy celkově i ve většině pořadí laktace postiženy častěji než C krávy, u hnisavě duté stěny tomu bylo naopak. Prakticky nejvýznamnější zjištění je, že v C chovech bylo relativně vysoké postižení prvotelek, hlavně infekčními nemocemi končetin, vyšší než ve všech následujících laktacích.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat