Nepotravinářská produkce: Úskalí biopaliv

PETR, Jaroslav a JEŠETA, M. Nepotravinářská produkce: Úskalí biopaliv. Úroda, 2007, roč. 55(6), s. 41-43. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7144.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá hodnocením přínosu biopaliv zejména z ekologického hlediska.

OdděleníBiologie reprodukce