New approaches for long-term conservation of rooster spermatozoa

JÁNOŠÍKOVÁ, Martina, PETRIČÁKOVÁ, Kristýna, PTÁČEK, Martin, SAVVULIDI, Filipp Gregorijevic, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a FULKA, Jr. Josef. New approaches for long-term conservation of rooster spermatozoa. Poultry Science, 2023, 102, Article number 102386. ISSN 1525-3171.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz23033.pdf
Abstrakt

In contrast to the livestock industry, sperm cryopreservation has not yet been successfully established in the poultry industry. This is because poultry sperm cells have a unique shape and membrane fluidity, differing from those of livestock sperm. The objective of this review is to discuss the cellular and molecular characteristics of rooster spermatozoa as a cause for their generally low freezability. Furthermore, here, we discuss novel developments in the field of semen extenders, cryoprotectants, and freezing processes, all with the purpose of increasing the potential of rooster sperm cryopreservation. Currently, it is very important to improve cryopreservation of rooster sperm on a global scale for the protection of gene resources due to the incidence of epidemics such as avian influenza. 

ProjektNové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce