Nová kritéria ve šlechtění mateřských plemen prasat

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Nová kritéria ve šlechtění mateřských plemen prasat. Náš chov, 2021, roč. 81(12), s. 26-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21212.pdf
Abstrakt

Šlechtění mateřské populace prasat zařazené v národním programu CzePig bylo letos rozšířeno o nové šlechtitelské cíle. Proto cílem předkládané práce bylo rozšířit počet selekčních kritérií této populace a vypočíst selekční odezvu na šlechtění při použití komplexních selekčních kritérií. V práci byly aktualizovány genetické a ekonomické ukazatele všech znaků a aplikovány všeobecné principy teorie selekčních indexů. Aktuální selekční odezva ve znacích šlechtitelského cíle je žádoucí: +1,526 g průměrného denního přírůstku (PDP), +0,022 % libového masa (LM) a +0,160 živě narozených selat (ZNS) na prasnici a rok. Rozšířením počtu selekčních kritérií by byl selekční efekt u těchto znaků zachován (např. +0,022 % LM a +0,160 ZNS na prasnici a rok). Současně by byla dosažena žádoucí odezva u nových znaků: -0,018 dne mezidobí a +0,040 počtu funkčních struků na prasnici a rok, dále zvýšena přesnost selekce (o 6 až 7%) a zvýšen ekonomický selekční efekt (o 55 %). Rozšíření selekčních kritérií mělo pozitivní vliv na selektovanou populaci a další zavedení do praxe bude proto konzultováno s praxí.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat