Nová kritéria ve šlechtění otcovských plemen prasat

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Nová kritéria ve šlechtění otcovských plemen prasat. Náš chov, 2022, roč. 82(1), s. 52-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22005.pdf
Abstrakt

Šlechtění otcovských plemen prasat zařazených v národním programu CzePig je zaměřené především na produkci masa. Cílem předkládané práce bylo rozšířit počet selekčních kritérií těchto plemen o znaky spermatu a vypočíst selekční odezvu na šlechtění při použití rozšířených selekčních kritérií. V práci byly aktualizovány genetické a ekonomické ukazatele všech znaků a aplikovány všeobecné principy teorie selekčních indexů. Aktuální selekční odezva ve znacích šlechtitelského cíle čistokrevných otcovských plemen je žádoucí: +3,73 g průměrného denního přírůstku (PDP), +0,155 % libového masa (LM) na prasnici a rok. Rozšířením počtu selekčních kritérií by byl selekční efekt u těchto znaků zachován (v průměru +3,44 g PDP a +0,153 % LM). Zároveň by byla dosažena žádoucí odezva u nových znaků na prasnici a rok (zvýšení objemu spermatu v průměru o 0,85 ml, koncentrace spermií o 10 spermií/mm3, motility o 0,04 % a pokles abnormálních spermií o 0,09 %). Rovněž by byla zachována přesnost selekce (o ± 1 %) a mírně zvýšen ekonomický selekční efekt (o 6 %). Rozšíření počtu selekčních kritérií by mělo pozitivní vliv na užitkovost otcovských plemen a tím i jejich potomstva, a proto bude dále konzultováno se šlechtitelskou praxí.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat