Nové genetické parametry pro mateřská plemena prasat

KRUPA, Emil, WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Nové genetické parametry pro mateřská plemena prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(1), s. 70-71. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14027.pdf
Abstrakt

S použitím čtyřznakového animal modelu byly odhadnuty genetické parametry pro počet celkem narozených selat (CNS), počet dochovaných selat (DS), podíl libového masa (LM) a průměrný denní přírůstek od narození do konce polního testu (PŘIR) pro plemena české bílé ušlechtilé (ČBU) a česká landrase (ČL). Byly odhadnuty tyto koeficienty dědivosti (první číslo je pro ČBU, druhé pro ČL): 0,10 a 0,09 pro CNS; 0,09 a 0,07 pro DS; 0,39 a 0,36 pro LM, 0,21 a 0,18 pro PŘIR. Nejvyšší genetické korelace (přibližně 0,85 u obou plemen) byly odhadnuty mezi oběma znaky velikosti vrhu. Pro ČL byly všechny zbývající genetické korelace menší než 0,20. Negativní korelace přibližně -0,25 byly odhadnuty pro ČBU mezi denním přírůstkem a oběma znaky velikosti vrhu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat