Nové poznatky o využití konopného semínka ve výživě nosnic a kuřat

SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra. Nové poznatky o využití konopného semínka ve výživě nosnic a kuřat. Drůbežář hydinár, 2021, roč. 15(4), s. 12-13. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21228.pdf
Abstrakt

Konopné semínko má potenciál snížit riziko výskytu zlomenin u nosnic, které vyvstane při přechodu z klecového ustájení na podlahové systémy z důvodu zákazu chovu nosnic v obohacených klecích od roku 2027. Pro slepice lze doporučit krmnou směs se 40 g/kg konopného a 60 g/kg lněného semínka. Taktéž u kuřat je nejvhodnější zařadit do krmné směsi stejné množství konopného a lněného semínka jako u slepic. Tato kombinace zajistí zlepšení užitkovosti kuřat, kvality masa a kostí a ukládání α-tokoferolu v játrech.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce