Nové poznatky o využití konopného semínka ve výživě nosnic a kuřat

SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra. Nové poznatky o využití konopného semínka ve výživě nosnic a kuřat. Zpravodaj AGRObase, 2021, roč. 2021(10), s. 32-33. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21171.pdf
Abstrakt

Konopné a lněné semínko jsou zdrojem cenných látek, kterými jsou n-3 mastné kyseliny nebo vitamin E, které zvyšují kvalitu produktů, ale i ovlivňují zdraví zvířat. Novým zjištěním je zvýšení pevnosti kostí u nosnic a kuřat po podání konopného semínka. Tento fakt může zmírnit riziko výskytu zlomenin u nosnic související se změnou systému ustájení z obohacených klecí na podlahové systémy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce