Nové poznatky o využití lupiny bílé v krmné směsi králíků

VOLEK, Zdeněk., 2019 Nové poznatky o využití lupiny bílé v krmné směsi králíků. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. : , s. 72-76. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19212.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku je poskytnout nové informace o využití semen lupiny bílé a vedlejších produktů lupiny v krmných směsích brojlerových králíků. Výsledky se týkají jak celých, neodslupkovaných semen lupiny, tak odslupkovaných semen. Výsledky vznikly díky projektu NAZV QJ1510136.

ProjektOptimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus), Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce