Nový model v genomické selekci při šlechtění holštýnských dojnic na odolnost vůči klinickým mastitidám

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Nový model v genomické selekci při šlechtění holštýnských dojnic na odolnost vůči klinickým mastitidám. Černostrakaté novinky, 2021, roč. 2021(2), s. 10-12. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21098.pdf
Abstrakt

V příspěvku je popsán navrhovaný postup odhadu genomických plemenných hodnot víceznakovým modelem při zahrnutí exteriérových znaků a průměrného počtu somatických buněk za laktaci. Postup zvyšuje především spolehlivost odhadů plemenných hodnot pro klinickou mastitidu použitím spolu s přímým projevem nemoci i znaky, které jsou s ním geneticky korelované. Genomické plemenné hodnoty (GEPH) byly odhadnuty na souboru 62 933 holštýnských krav (od H75 výše), které dosáhly 101 261 laktací s laktační incidencí klinické mastitidy (KM) 19.50 %. Hodnoty lineárního popisu byly známy u 49 886 krav, a to pro hloubku vemene, závěsný vaz, šířku vemene a pro vemeno jako celkovou charakteristiku. Metoda odhadu byl lineární víceznakový animal model s jednokrokovou metodou genomického odhadu. Došlo ke zvýšení spolehlivosti odhadu plemenných hodnot. Potvrdilo se, že plemenné hodnoty pro KM odrážejí fenotypové poměry ve výskytu KM v populaci. Zároveň se ukázala i spojitost mezi větší nemocností na KM s vyšším výskytem ostatních nemocí, např. syndromem ovariálních cyst.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat