Nový pohled na biosecurity v chovech prasat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2013 Nový pohled na biosecurity v chovech prasat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013. Brno: ČHMÚ, s. 36-39. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13166.pdf
Abstrakt

Optimální podmínky chovného prostředí jsou nezbytné pro dosažení genetického potenciálu zvířat. Biosecurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu. Byla shromážděna a analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit pronikání infekčních agens do chovu prasat prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení (technologie ustájení, krmení a napájení, odstraňování exkrementů), transportu včetně hygienických opatření chovu. Vytvoření individuálního plánu biosecurity je zaměřeno na omezení pravděpodobnosti přenosu onemocnění, jak v rámci jednoho chovu (hospodářství), tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat