Nové prvky v technologii inseminace prasat

ČEŘOVSKÝ, Josef a ROZKOT, Miroslav. Nové prvky v technologii inseminace prasat. Náš chov, 2006, roč. 66(12), s. 30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6297.pdf
Abstrakt

V posledních několika letech byly zavedeny nové prvky do technologie získávání, hodnocení a konzervace spermatu a provádění inseminace. Autoři popisují využití feromonů při řízení reprodukce prasat.

OdděleníChov prasat