Nový způsob zpracování kukuřice zlepšuje nutriční hodnotu řezanky

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KUMPRECHTOVÁ, Dana, LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena., 2022 Nový způsob zpracování kukuřice zlepšuje nutriční hodnotu řezanky. In Audiovizuální tvorba. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22019
Abstrakt

Kukuřičná siláž je jedním z nejvýznamnějších krmiv přežvýkavců na celém světě, zejména pro výživu dojnic či výkrm skotu. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitativní parametry kukuřičných siláží, patří hybrid kukuřice, parametry prostředí (agronomické i počasí), způsob a kvalita sklizně, proces výroby a skladování. V posledních letech se klade velký důraz na různé systémy sklizně, které zaznamenaly velké změny a prvky inovací. Uskutečněné experimenty potvrdily předpoklad, že nové technologie zpracování kukuřice na siláž jsou schopny poskytovat kukuřičnou řezanku o vyšší nutriční hodnotě s lepším zpracováním zrna a bachorovou stravitelností.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení Nový způsob zpracování kukuřice zlepšuje nutriční hodnotu řezanky – Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat