Nuclear and cytoplasmic transfer: human applications and concerns

FULKA, Josef Jr. a FULKOVÁ, Helena. Nuclear and cytoplasmic transfer: human applications and concerns. In Practical Manual of In Vitro Fertilization: Advanced Methods and Novel Devices. New York Dordrecht Heidelberg London: Springer Science + Business Media, 2012, s. 659-665. ISBN 978-1-4419-1779-9.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran703
Interní odkaz12052.pdf
Abstrakt

In a given chapter we discuss several micromanipulation approaches that can be used in assisted reproduction with the aim to improve the quality of oocytes. Discussed is the cytoplasmic transfer, nuclear transfer and the transfer of nucleoli.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie