Nutriční hodnota amarantu pro krmení přežvýkavců

KUBELKOVÁ, Petra, JANČÍK, Filip, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, HLADKÁ, Vlasta, KLEJNA, Tomáš, KYSELICOVÁ, Jana a HŮRKOVÁ, Zuzana., 2022 Nutriční hodnota amarantu pro krmení přežvýkavců. In Domácí luskoviny - ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 6-7. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22253.pdf
Abstrakt

V letech 2019 – 2022 proběhlo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi v rámci aktivity výzkumného záměru (DKRVO MZeRO0718) několik pokusů, v nichž jsme porovnali obsah živin a stravitelnost tradičně krmených obilovin (pšenice, ječmen, kukuřice, oves pluchatý, nahý, černý a tritikale) a amarantu v pokusech in vitro pomoci pepsin-cellulázové rozpustnosti po dobu 24 hodin, in sacco (bachorová degradovatelnost) a in vivo na skopcích plemene Romanovská ovce. Část vzorků byla vystavena mikrovlnnému záření o hodnotě 750 W po dobu 5 minut (resp. 3 minut u semen amarantu) a následně byl porovnán vliv této tepelné úpravy na změny ve složení živin a stravitelnost sušiny a organické hmoty. Semena amarantu vykazovala stravitelnost srovnatelnou s pšenicí, žitem a ovsem nahým; kukuřice, ječmen a oves pluchatý měly stravitelnost číselně nižší.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat