Nutriční hodnota semene lupiny pro přežvýkavce

HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, TOMÁNKOVÁ, Olga a JANČÍK, Filip., 2012 Nutriční hodnota semene lupiny pro přežvýkavce. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12168.pdf
Abstrakt

Lupina pochází z oblasti Středozemního moře a Jižní Ameriky. Jedná se o starou kulturní rostlinu, kterou pěstovali již starověké civilizace Egypťanů a Řeků. Původní odrůdy obsahovaly řadu antinutričních látek, především chinolizidinové alkaloidy (působí toxicky, poškozují jaterní tkáň, nervový systém, ledviny a srdce) a hořké látky snižující chutnost. To omezovalo využití lupiny především na zelené hnojení. Na konci minulého století byly vyšlechtěny odrůdy se sníženým obsahem antinutričních a hořkých látek (do 0,05 %). Tyto odrůdy již nejsou hořké a zdravotně nezávadné a uplatňují se ve výživě zvířat, jako celé rostliny (pro přežvýkavce), nebo semena pro skot, prasata a drůbež.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat