Obchodní úprava jatečného těla prasat bez ušních boltců

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Obchodní úprava jatečného těla prasat bez ušních boltců. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin., VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-098. 2012-08-27.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12102.pdf
Abstrakt

Pro predikci referenční hmotnosti jatečně upraveného těla podle standardů EU (y) byla na podkladě hmotnosti jatečně upraveného těla bez ušních boltců za tepla (x) odvozena regresní rovnice y=0,16162 + 1,00118 x. Uvedený postup platí pro běžně používané hybridní kombinace v hmotnostním rozpětí 60 až 120 kg jatečných těl.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 12102
OdděleníChov prasat