Obchodní úprava jatečného těla prasat s plstí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Obchodní úprava jatečného těla prasat s plstí. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-062-8. 2010-09-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10184.pdf
Abstrakt

Na podkladě reprezentativního souboru jatečných těl prasat byla stanovena regresní rovnice pro odhad referenční hmotnosti na základě hmotnosti JUT s plstí. Regresní rovnice splňuje požadavky přesnosti pro tvorbu cenových hlášení.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10184
OdděleníChov prasat