Obecné zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Obecné zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat. Autoři: NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-102-1. 2012-12-10.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12199.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje ucelený návod pro vytvoření individuálního plánu biosecurity (biologické bezpečnosti) s cílem omezení pravděpodobnosti přenosu nemocí, jak v rámci jednoho chovu (hospodářství), tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat. Byla analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit možnosti průniku infekčních agens do chovu prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení, transportu včetně hygienických opatření chovu. Biosecurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 12199
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat