Obiloviny a luskoviny na siláž

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr a JANČÍK, Filip. Obiloviny a luskoviny na siláž. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 334-342. ISBN 978-80-260-2514-6.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran592
Interní odkaz13121.pdf
Abstrakt

Kapitola popisuje ozimé, jarní, letní a strniskové směsky obilovin a luskovin, i směsky podsevů. Velká část textu je věnována metodám silážování a hodnocení siláží.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat