Obohacení prostředí stáje - 2. díl Environmentální enrichment

VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka. Obohacení prostředí stáje - 2. díl Environmentální enrichment. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 130-132. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24062.pdf
Abstrakt

V tomto článku se zaměřujeme na environmentální enrichment, který je v chovech dojeného skotu hojně využíván a plní důležitou funkci ve zlepšování welfare chovaných zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie