Obsah mastných kyselin v mléce dojnic holštýnského a českého strakatého plemene

KUDRNA, Václav, JOCH, Miroslav, VÝBORNÁ, Alena, ILLEK, Josef, TYROLOVÁ, Yvona, LANG, Petr a KUDRNOVÁ, Elena ., 2018 Obsah mastných kyselin v mléce dojnic holštýnského a českého strakatého plemene. In Lazarove dni výživy a veterinarnej dietetiky XIII.. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18288.pdf
Abstrakt

Primiparní a multiparní dojnice holštýnkého (H) a českého strakatého (C) plemene dostávaly stejnou krmnou dávku, založenou na kukuřičné a vojtěškové siláži, aby se zjistil obsah MK v mléce u jejich rozdílných kategorií. Obsah SFA v mléce byl vyšší u C. Primiparní krávy H měly nižší obsah SFA a vyšší obsah UFA v mléce ve srovnání s multiparními krávami H. U C tomu bylo naopak – primiparní měly obsah SFA vyšší a UFA nižší než u multiparních. Koncentrace isomeru cis-12, trans-10 CLA byla statisticky významně vyšší u C, zatímco obsah izomeru cis-9, trans-11 byl u obou plemen podobný.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce, Výživa a krmení hospodářských zvířat