Obsah minerálních látek v píci ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pastvy

PAVLŮ, K., HOMOLKA, Petr a PAVLŮ, V., 2015 Obsah minerálních látek v píci ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pastvy. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 29-33. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15201.pdf
Abstrakt

Nejstarší způsob obhospodařování travních porostů je pastva. Pro pastviny jsou typické nízké porosty přizpůsobené sešlapu a okusu, s malým počtem druhů a v pozdním létě se vyznačují vysokým podílem jetele plazivého (Mládek et al., 2006). Pro odpovídající užitkovost je velmi důležitá výživa zvířat, množství a poměr živin, které se liší u různých kategorií zvířat (Pozdíšek et al., 2002). Píce z pastvin obsahují minerální prvky, které jsou nezbytné pro normální fungování přežvýkavců (Familton, 1990). Cílem práce bylo zjistit jak předchozí rozdílná intenzita pastvy ovlivňuje v následující pastevní sezóně: a) dynamiku nárůstu sušiny biomasy, b) koncentraci minerálních látek v průběhu pastevní sezóny. Dalším cílem bylo zjistit, jaká je optimální koncentrace minerálních látek v píci ve vztahu k výnosu a požadavkům zvířat.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat