Obsah škrobu ve výkalech a hodnocení narušení zrna

JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, ILLEK, Josef, VOSYNKOVÁ. Blažena a SYNKOVÁ, Hana. Obsah škrobu ve výkalech a hodnocení narušení zrna. Agrární obzor, 2020, roč. 2020(Září a říjen), s. 4-5. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20155.pdf
Abstrakt

Příspěvek představuje návrh řešení problematiky ztrát zrna, resp. škrobu, které jsou způsobené špatnou technologií, případně špatným seřízením techniky. Popisuje možné postupy při hodnocení narušení škrobu u zrna a základní metody hodnocení kvality kukuřičné siláže a složení TMR. Stupeň narušení kukuřičného zrna v řezance se doporučuje hodnotit nejen mokrou cestou, která je nejrychlejší, dále také promýváním výkalů na sítech. Nejpřesnější hodnoty se získají v laboratoři stanovením hodnot narušení zrna siláži metodou CSPS (Corn Silage Procesing Score). Je založena na stanovení podílu škrobu, který projde sítem 4,75 mm a celkovém obsahu škrobu v kukuřičné siláži.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat