Ochrana chovu před zavlečením nebezpečných nákaz

TITTL, K., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2012 Ochrana chovu před zavlečením nebezpečných nákaz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 70-74. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12188.pdf
Abstrakt

S rostoucí intenzifikací živočišné výroby, nákupy nového genetického materiálu a přesuny hospodářských zvířat roste význam infekčních chorob. Spolu se zanedbáváním základních bezpečnostních pravidel pro import zvířat vede nedodržování základních pravidel externí a interní bezpečnosti chovu a přehlížení rizik k zavlečení nových onemocnění do chovu, která se mohou snadno a rychle rozšířit mezi zvířaty. Nepřehlédnutelnou roli vedle nebezpečných nákaz hraje také rozšiřování „ běžných“ chorob, jejichž projev často bývá latentní nebo nespecifický, což napomáhá fatálnímu průběhu následných nebezpečných nemocí. Hlavní roli v ochraně chovů před zavlečením a šířením nákaz nehraje pouze veterinární lékař, ale všichni zaměstnanci farmy, kteří musí bezpodmínečně dodržovat zásady preventivních opatření. Jednou z nejúčinnějších metod proti zavlečení chorob na farmu či omezení rozšíření nemocí mezi zvířaty v rámci stáje a farmy je takový preventivní program, s jehož pomocí lze snížit počet mikroorganizmů na úroveň, která není nebezpečná pro zdraví.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat