Odbor živočišné výroby

HOMOLKA, Petr. Odbor živočišné výroby. In 100 let České akademie zemědělských věd 1924-2024. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-7002-039-5.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Interní odkaz23246.pdf
Abstrakt

Stěžejním posláním Odboru živočišné výroby je rozvoj poznání ve vědních oborech souvisejících s chovem všech druhů a kategorií hospodářských zvířat a jeho přenos do praxe pro zabezpečení trvalého rozvoje zemědělství. Členové odboru se podílí na utváření koncepce výzkumu v oblasti jeho působnosti. Odbor má celkem devadesát členů a jeho předsedou je doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat