Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. Autoři: TŮMOVÁ, Eva a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-213-2332-2. 2012-11-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12200.pdf
Abstrakt

Metodika se zabývá hodnocením růstových schopností genových zdrojů nutrií při použití kompletní krmné směsi. Je hodnocen růst podle genotypu a pohlaví. Z výsledků je zřejmá vysoká produkční účinnost krmné směsi. Při použití kompletní směsi je možné výkrm nutrií ukončit již ve věku 6 měsíců při dosažení porážkové hmotnosti 4500 g. Zkrácení výkrmu nutrií o 2 měsíce přináší snížení nákladů na produkci.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Ke stažení 12200
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce