Odchov selat bez oxidu zinečnatého

WEISBAUEROVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Odchov selat bez oxidu zinečnatého. Náš chov, 2022, roč. 82(2), s. 55-56. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22018.pdf
Abstrakt

Vysoká úroveň užitkovosti prasat byla dosažena a udržena za využití antibiotických stimulátorů růstu a oxidu zinečnatého v chovech selat. Rutinní používání antibiotik vedlo k tzv. antibiotické rezistenci mikroorganismů. Krmivářský průmysl stál před otázkou, čím antibiotika nahradit. Následně prudce stoupla spotřeba oxidu zinečnatého, který byl používán jako preventivní opatření proti výskytu průjmů u selat. V červnu 2022 dojde k zákazu používání terapeutických dávek oxidu zinečnatého (ZnO) v krmných směsích pro selata. Článek se zabývá možnými náhradami ZnO v chovech prasat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat