Oddělené ustájení prvotelek - možnost, či nutnost?

DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. Oddělené ustájení prvotelek - možnost, či nutnost?. Náš chov, 2008, roč. 68(12), s. 23-26. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8219.pdf
Abstrakt

Experimenty se týkaly stanovení vhodnosti odděleného ustájení prvotelek v nových podmínkách. Z výsledků vyplynuly lepší výsledky ukazatelů užitkovosti, reprodukce a kondice při odděleném ustájení prvotelek.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat