Odhad degradace dusíkatých látek v bílkovinných doplňcích pro skot

TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Odhad degradace dusíkatých látek v bílkovinných doplňcích pro skot. Krmivářství, 2010, roč. 14(1), s. 25-26. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10007.pdf
Abstrakt

V bílkovinných doplňcích pro skot (kvasnice Vitex, extrahované šroty sóji, řepky, slunečnice, sezamu, bavlníku a pokrutiny podzemnice a lnu) byla stanovena bachorová degradovatelnost dusíkatých látek a střevní stravitelnost dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru. Stanovení byla provedena in vitro enzymatickými metodami. Pro stanovení bachorové degradovatelnosti dusíkatých látek krmiv byla použita metoda s enzymem bromelainem a pro stanovení střevní stravitelnosti dusíkatých látek krmiv které unikli degradaci v bachoru metoda s enzymem pankreatinem. Získané výsledky byly korigovány predikčními rovnicemi pro bílkovinné koncentráty a extrahované šroty.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat