Odhad doby sklizně kukuřice s využitím multispektrální kamery

JAMBOR, V., JANOUŠEK, J., MARCOŇ, P., DOHNAL, P., RAICHL, P., SYNKOVÁ, H. a LOUČKA, Radko. Odhad doby sklizně kukuřice s využitím multispektrální kamery. Úroda, 2021, roč. 69(12/2021, vědecká příloha časopisu), s. 419-425. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21174.pdf
Abstrakt

Cílem výzkumu bylo experimentálně stanovit, zda je možné predikovat optimální dobu sklizně kukuřice. V týdenních intervalech byly z pole odebírány vzorky kukuřice k chemickým analýzám a porost byl skenován s využitím dronu s multispektrální kamerou. Z naměřených hodnot kamerou byly vytvořeny mapy odrazivostí, ze kterých byly počítány vegetační indexy, jejichž pomocí se usuzovalo na fenologickou fázi rostlin a plánovalo zahájení sklizně. Výsledky ukazují, že s využitím dálkového snímání porostu lze optimální dobu sklizně kukuřice predikovat.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat