Odhad genetických parametrů pro věk prvního otelení a první mezidobí v populaci masného skotu v ČR

BRZÁKOVÁ, Michaela, SVITÁKOVÁ, Alena a VESELÁ, Zdeňka., 2022 Odhad genetických parametrů pro věk prvního otelení a první mezidobí v populaci masného skotu v ČR. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 15-21. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22039.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo odhadnout genetické parametry pro věk prvního otelení (VPO) a první mezidobí (MEZ). Genetické parametry byly stanoveny jak pro celou populaci, tak samostatně pro dvě nejpočetnější plemena – charolais a aberdeen angus. Pro odhad genetických parametrů byla použita databáze kontroly užitkovosti za roky 1991 a 2019, která obsahovala 83.788 jedinců 11-ti plemen. Po úpravě databáze obsahovala 33.533 krav, z nichž bylo 9.321 plemene charolais a 4.419 plemene aberdeen angus. Matice příbuznosti obsahovala 85.842 jedinců pro soubor zahrnující celou populaci, 24.248 jedinců pro plemeno charolais a 11.406 jedinců pro plemeno aberdeen angus. Odhad genetických parametrů byl proveden pomocí víceznakového-víceplemenného modelu jedince (BLUP-AM). Stanovené koeficienty dědivosti byly nízké až střední. Genetické korelace mezi vlastnostmi se lišily od kladných po záporné. Rozdíly mezi genetickými parametry jednotlivých plemen by měly být brány v úvahu před zahájením selekce na výše uvedené vlastnosti.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat