Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-250-9. 2021-07-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21068.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané metodiky je návrh postupu odhadu genomické plemenné hodnoty pro zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu, a to víceznakovým modelem s použitím informací o exteriéru a množství somatických buněk v mléce při použití jednokrokové metody genomického odhadu.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
Ke stažení 21068
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat