Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči nemocem paznehtů u holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči nemocem paznehtů u holštýnského skotu. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-273-8. 2022-11-23.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22211.pdf
Abstrakt

Cílem předkládané metodiky je návrh postupu odhadu genomické plemenné hodnoty pro zvýšení odolnosti vůči nemocem paznehtů u holštýnského skotu, a to víceznakovým animal modelem s použitím informací o exteriéru, a při použití jednokrokové metody genomického odhadu. Infekční nemoci paznehtů, poruchy rohového pouzdra paznehtu a nemoci a poruchy paznehtu celkem jsou definované vlastnosti pro které se odhaduje plemenná hodnota. Ze znaků lineárního popisu jsou zohledněny úhel paznehtu, chodivost, postoj končetin z boku a celkové hodnocení končetin. Program využitý pro výpočet je BLUPf90. metodika podává postup tvorby datového souboru, parametrických souborů a zpracování výsledků výpočtu. včetně poskytnutí variačně-kovariančních matic.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
Ke stažení 22211
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat