Odhad genomických plemenných hodnot pro délku březosti u holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot pro délku březosti u holštýnského skotu. Autoři: KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KLÍMOVÁ, Anita a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-255-4. 2021-11-15.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21172.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je navrhnout postup pro odhad genomických plemenných hodnot pro délku březosti u holštýnského skotu, a to jednoznakovým animal modelem s maternálním efektem při použití jednokrokové metody genomického odhadu ssGBLUP.

ProjektNavýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
Ke stažení 21172
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat