Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR

ZAVADILOVÁ, Ludmila, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a PEŠEK, Petr. Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research, 2017, roč. 59(2), s. 2-11. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17103.pdf
Abstrakt

V příspěvku se zabýváme vyhodnocením předpovědi genomické plemenné hodnoty pro exteriér holštýnského skotu, která proběhla v roce 2015. Odhad plemenných hodnot, konvenčních i genomických, byl proveden v únoru 2015 při použití údajů od 405 855 prvotelek a v září 2015, kdy byly k dispozici údaje od 443 237 prvotelek. Byl použit lineární animal model s pevnými efekty stáda a data hodnocení a klasifikátora, lineárními a kvadratickými regresemi na věk při prvním otelení a na dny v laktaci při hodnocení, a s náhodnými efekty jedince a rezidua. Pro odhad genomických plemenných hodnot byla použita jednokroková metoda odhadu. Korelace genomických a konvenčních plemenných hodnot uvnitř jednotlivých výpočtů přesahovaly u všech vlastností 99 %. Při porovnání konvenčních a genomických plemenných hodnot pro 26 727 býků bylo zjištěno, že korelace mezi plemennými hodnotami jsou převážné nad 98 % kromě znaku šířka hrudníku, chodivost a mléčná síla, kde byly vyšší než 88 %. Pokud jsme porovnali korelace konvenčních a genomických plemenných hodnot pro 2 453 genotypovaných býků, pak většina korelací uvnitř výpočtů byla vyšší než 90 %. Ohledné genetických trendů nebyly nalezeny podstatné rozdíly mezi genomickými a konvenčními hodnotami. Genetický pokrok byl dosažen u všech celkových charakteristik jak u býků, tak u krav. Kladný pokrok v utváření všech znak °u hodnocení vemene se projevil především u celkové charakteristiky vemeno, která je hodnocena procenticky. Ohledně srovnání mezi konvenčními a genomickými plemennými hodnotami se největší rozdíl ve prospěch genomické hodnoty projevil u znaku mléčná síla.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat