Odhad genomických plemenných hodnot pro odolnost vůči vzniku ovariálních cyst se zahrnutím krav s domácím fenotypem do referenční populace

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot pro odolnost vůči vzniku ovariálních cyst se zahrnutím krav s domácím fenotypem do referenční populace. Autoři: KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-280-6. 2022-11-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22209.pdf
Abstrakt

Ovariální cysty jsou častou příčinou snížené plodnosti až neplodnosti dojnic. Jejich výskyt lze mimo jiných opatření (management, výživa apod.) ovlivnit pomocí šlechtění. Předpokladem pro selekci je odhad genetických parametrů a plemenných hodnot pro odolnost vůči vzniku ovariálních cyst. Pro hodnocení byl použit jednoznakový animal model s pevnými efekty stáda-roku-období otelení, pořadí laktace a náhodné efekty přímého aditivního genetického vlivu jedince a trvalého prostředí krávy. Odhadovaná dědivost byla nízká (2 %). Do odhadu plemenných hodnot byly zapojeny údaje o SNP genotypech, byly porovnány dopady úprav genomické matice (zařazení krav s fenotypem, zařazení mladých jedinců bez fenotypu) na spolehlivost plemenných hodnot.

ProjektNavýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
Ke stažení 22209
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat