Odhad genomických plemenných hodnot pro ukazatele kvality spermatu a libido kanců

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot pro ukazatele kvality spermatu a libido kanců. Autoři: KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a BAUER, Jiří.. Praha Uhříněves. Certifikovaná metodika 978-80-7403-295-0. 2023-08-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23109.pdf
Abstrakt

Metodika představuje základní předpoklad pro rutinní odhad genomických plemenných hodnot ukazatelů kvality spermatu (celkově 6 znaků) a libida kanců u tuzemské populace mateřských a otcovských plemen prasat zapojených v národním šlechtitelském programu CzePig a jejich následné využití v selekci. Navržený postup genomického hodnocení je v podmínkách ČR zcela nový a využití informací SNP dat nebylo zatím pro rutinní odhad plemenných hodnot prasat použito. Genetické a genomické hodnocení libida kanců bylo u tuzemské populace prasat uskutečněno poprvé. Zavedení do rutinní předpovědi plemenných hodnot vychází ze světových poznatků v oblasti šlechtění prasat i z potřeb genetického vývoje ukazatelů a hodnocení tuzemské populace prasat.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
Ke stažení 23109
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat