Odhad koeficientu příbuznosti u populace prasat

FIEDLER, Jaromír, SMITAL, Jaroslav a FIEDLEROVÁ, Markéta. Odhad koeficientu příbuznosti u populace prasat. Research in Pig Breeding, 2007, roč. 1(1), s. 28-30. ISSN 1802-7547.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7167.pdf
Abstrakt

Zvyšující se podíl využívání inseminace v chovu prasat se snižuje počet kanců v plemenitbě a často se snižuje I počet genealogických linií. Po jednom kanci tedy zůstává více dcer v chovu a tím se zvyšuje genetická podobnost prasnic, vyjádřená příbuzností mezi prasnicemi (koeficientem příbuznosti Rxy). Pro odhad Rxy u plemene přeštické byla použita zjednodušená metoda využívající počtu genealogických linií (prasnice jsou vnučky), počtu kanců ? otců prasnic (prasnice jsou polosourozenci) a počtu matek prasnic uvnitř otců (prasnice jsou polosourozenci). Bylo použito údajů z let 199 ? 2005. Průměrné hodnoty Rxy se během sledovaného období pohybovaly od 2 do 3 %, což bylo pro malou populaci přeštického plemene příznivé.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat