Odhad plemenné hodnoty a genetických parametrů znaků zevnějšku holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty a genetických parametrů znaků zevnějšku holštýnského skotu. Autoři: NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-046-8. 2009-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran14
Interní odkaz9165.pdf
Abstrakt

Byla navržena metodika odhadu plemenné hodnoty pro exteriér holštýnského skotu. Plemenné hodnoty jsou odhadovány samostatně pro dvacet znaků lineárního popisu holštýnského skotu, včetně nově zařazených znaků kondice, chodivosti a kvality kostí končetin. Použitý lineární model vychází z metody BLUP a z hlediska zohledněné příbuznosti se jedná o animal model. Pevnými efekty jsou sdružený efekt stáda, data hodnocení a klasifikátora, samostatný efekt klasifikátora, efekt sezóny otelení, kvadratická regrese na věk zvířete při hodnocení a kvadratická regrese na počet dnů laktace při hodnocení. Náhodnými efekty v modelu jsou efekt jedince a residuum. Současně byly pro daný model odhadnuty genetické parametry. Komponenty rozptylu byly odhadnuty jednoznakovými modely pro všechny hodnocené znaky a modely za použití metody REML implementované v programu Remlf90 (Misztal, et al. 1999).

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
Ke stažení 9165
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat