Odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost dojeného skotu modelem s náhodnou regresí, postup testace

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost dojeného skotu modelem s náhodnou regresí, postup testace. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-186-1. 2018-04-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18002.pdf
Abstrakt

Cílem této metodiky je návrh postupu pro testování nové metody odhadu plemenné hodnoty pro dlouhověkost, který by byl založen na použití náhodné regrese u dojeného skotu. Tento postup by mohl postupně nahradit dosavadní způsob stanovení plemenné hodnoty využívající nelineární metodu analýzu přežitelnosti. Základní výhodou navrhovaného postupu je, že je založena na využití lineárního modelu, který se využívá pro odhad plemenné hodnoty pro většinu vlastností u dojeného skotu. Tím by bylo umožněno tyto znaky kombinovat do víceznakových analýz a zároveň i přímo stanovovat genetické korelace mezi nimi. Zároveň by bylo umožněno použít genomický způsob odhadu založený na jednokrokové metodě, jak se již používá u odhadu plemenné hodnoty u produkčních vlastností. Navržený postup by měl být testován v podmínkách rutinního odhadu plemenné hodnoty pro dlouhověkost tím, že plemenné hodnoty pro dlouhověkost odhadnuté navrhovaným lineárním postupem budou porovnávány s oficiálními odhady.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
Ke stažení 18002
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat