Odhad plemenné hodnoty pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu v České republice

VESELÁ, Zdeňka, ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš., 2009 Odhad plemenné hodnoty pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu v České republice. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 15-18. ISSN 978-80-213-2005-5
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9195.pdf
Abstrakt

Cílem práce byl odhad genetických parametrů a plemenných hodnot pro hodnocení jatečného těla metodou SEUROP (hmotnost JUT, zmasilost, protučnělost) u masného skotu v České republice. Pro odhad genetických parametrů byl použit víceznaký animal model. Odhadnutý koeficient dědivosti pro hmotnost JUT byl 0,22, pro zmasilost 0,11 a protučnělost 0,12.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat