Odhad plemenné hodnoty pro mezidobí prasat u plemene České bílé ušlechtilé

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro mezidobí prasat u plemene České bílé ušlechtilé. Autoři: WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-097-0. 2012-09-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran13
Interní odkaz12113.pdf
Abstrakt

Metodika obsahuje kompletní algoritmus včetně počítačových programů a souborů k rutinnímu odhadu plemenné hodnoty znaku mezidobí pro české bílé ušlechtilé, které je největším mateřským plemenem prasat v České republice.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 12113
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat