Odhad plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu

VESELÁ, Zdeňka, PŘIBYL, Josef, ŠAFUS, Petr, VOSTRÝ, Luboš, ŠEBA, K. a ŠTOLC, L. Odhad plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu. Náš chov, 2005, roč. 65(6), s. 28-32. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5100.pdf
Abstrakt

Byl sestaven model pro rutinní odhad plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu a byl využit pro vyhodnocení výsledků v roce 2004. Je vhodné změnit způsob hodnocení výšky těla a hmotnosti tak, aby odpovídal hodnocení ostatních znaků. V praxi je možné počet hodnocených znaků snížit.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat